52กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

           
 
           

นางสาวชฎาวรรณ  โพธิจันทร์

ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

น.ส.นิตยา  ผิวนางงาม

ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

นางวรินทร  พรมขันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
  นายสนธยา  เสนามนตรี
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.บ.มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์
 นางรุ่งเรือง  แสนขันธ์
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ค.ม.วิจัยและประเมินทางการศึกษา

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Joomla templates by Joomlashine