ฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

 

 

 

นางสาวอรุณศรี  ยิ่งยืน

ผู้บริหารสถานศึกษา
  

 

    
 

นายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายดำรง  อ่อนอภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

Joomla templates by Joomlashine