ฝ่ายบริหาร

บุคลากรฝ่ายบริหาร

 

 

 

นางสาวอรุณศรี  ยิ่งยืน

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  

 

    
 

นายดำรง  อ่อนอภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายยุทธชัย  ราชกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นายวิศณุ  เจริญราช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 

Joomla templates by Joomlashine