58กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

น.ส.สุพัฒตรา  สังข์เกิด
ตำแหน่ง ครู คศ.1
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

น.ส.บุญพร้อเม  สุโพธฺิ์
คำแหน่ง ครู คศ.1
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
มิเชล นางอนงค์  วงค์ศรีวอ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
น.ส.ขจีรัตน์  บัวคำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
  นายอนันตศิลป์  ราษฎร์เหนือ
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  น.ส.สายรุ้ง  มาลา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ภาษาอังกฤษ
 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Joomla templates by Joomlashine