55กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
น.ส.นพอนงค์  ประทุมแก้ว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศิลปศึก๋ษา
นายสมภพ  แสนมณี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
ศษ.บ.ศิลปศึกษา
นายบุญทรง  เรือนสอน
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นายนันทวัฒน์  ขันดี
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน
นางสาววาสิตา หาดไชย
ตำแหน่ง ครูช่วยสอน 
ศษ.บ.นาฏศิลป์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Joomla templates by Joomlashine