56กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                                                                 
นายศราวุฒิ  หาดไชย
ตำแน่ง  ผู้ช่วยครู 
ศษ.บ.พลศึกษา
นายพลัฏฐ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ศษ.ม.  หลักสูตรและการสอน 

นายศุภชัย  มาลาศิลป์
ตำแหน่ง  ครู คศ.3
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวปารมี  โชคสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายขวัญชัย  ราชสาร
ตำแหน่ง ครู คศ.3
กศ.ม.การบริหารการศึกษา

น.ส.ฐานิตา  ศิริพรทุม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Joomla templates by Joomlashine