ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

2558   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ                                   
นางสาวกาญจนา  ฝ่ายสิงห์
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การจัดสวนถาดแห้ง
ประเภททีมผสม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
นางสาวกาญจนา  ฝ่ายสิงห์
  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.ปลาย
งาน   ศิลปหัตถกรรมนักเรียนรอบคัดเลือก สพม.25
นายวุฒิศักดิ์  
2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ต้น 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.ปลาย 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
 
  รางวัลเหรียญทอง การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ม.ต้น 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา ระดับม.ต้น 
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  รางวัลเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
2556 รางวัลชนะเลิศ  การจัดสวนถาดแห้ง 
ประเภททีมผสม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
นางสาวสุวรรณภา  ตู้โภค
  รางวัลเหรียญทอง  การประกวดร้อยมาลัย 
ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  รางวัลเหรียญเงิน  การประกวดวาดภาพระบายสี
ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
  รางวัลเหรียญทอง  การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ 
ระดับ ม.ต้น งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Joomla templates by Joomlashine