วันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะครูเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 ข่าวประชาสัมพันธ์


 
ประกาศรับโอน/ย้าย ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของโรงเรียนโนนหันวิทยายน
   ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 รอบสอง
   ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   แนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   ปฏิทินปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  กำหนดการรับมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

  ประกาศผลการสอบนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม.4
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบทัวไป ม.1 และ ม.4
  ประกาศแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้
  กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2564


มาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   โรงเรียนโนนหันวิทยายนขอความร่วมมือนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครองประเมินความเสี่ยงผ่านระบบไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ผ่านทางเว็บไซต์ http://savethai.anamai.moph.go.th/main.php หรือ แอปพลิเคชั่น ไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) โดยให้ประเมินตนเองอย่างช้าภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี


ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

มุมสวย ๆ ในโนนหันวิทยายน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน

เว็บไซต์ครูสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโดย นางเอื้อพงศ์ เฉลิมเล่า

บทเรียนออนไลน์
เรื่อง การใช้ "Like"
พัฒนาโดย วิไลวรรณ  แจ้งจำรัส

บทเรียนออนไลน์ 

ชุด อาหารที่เหมาะสมกับวัย
พัฒนาโดย ศราวุฒิ  หาดไชย


CAI เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต
พัฒนาโดย อุทุมพร  ทุมมี

บทเรียนออนไลน์
วิชาฟิสิกส์ 6
พัฒนาโดย นายจิตติชัย ทินก้อง

เว็บไซต์ครูลัดดา
นังสืออิเล็คทรอนิกส์
วิชาวิทยาศาสตร ม.1

 บทเรียนออนไลน์
วิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น
พัฒนาโดย เฉลิมเกียรติ กัวะขุนทด

บทเรียนเว็บเคว็สท์
เรื่อง ซอฟแวร์ประยุกต์
พัฒนาโดย  อารี  ราชสาร


สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้งานกราฟิก
ัฒนาโดย อารี  ราชสาร

บทเรียนออนไลน์ พัฒนาทักษะการอ่านแบบ SQ4R

 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
เรื่อง งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา
พัฒนาโดย ครูนพอนงค์  ประทุมแก้ว

 

ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อเข้าระบบกิจกรรมเด่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ


ข้ารา
ชการครู โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563
        วันที่ 26 มีนาคม  2564

 
 

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ศูนย์ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ห้องอาเซียนศึกษา
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ธนาคารโรงเรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์
แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ห้องเรียนดินไทย

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้กีฎวิทยา

สถิติคนเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday96
mod_vvisit_counterThis week310
mod_vvisit_counterLast week442
mod_vvisit_counterThis month1141
mod_vvisit_counterLast month2712
mod_vvisit_counterAll days171555

Online Now: 3
Your IP: 35.170.64.36
,
Today: มิถุนายน 17, 2021

โครงการ SBMLD

ห้องเรียนดินไทย
กิจกรรมการปั้นดอกไม้จากดินไทย
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
SBMLD

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนชาวนา

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น และงบ SBMLD

Joomla templates by Joomlashine