เนื้อหา

4ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริการ

 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินด้วยจังหวัดขอนแก่น  ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกร  ทุกหมู่เหล่าของจังหวัดขอนแก่น  มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในศุภมหามงคลวโรกาสที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  88  พรรษา  ในวันที่  5  ธันวาคม  2558  โดยเข้าไปลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางออนไลท์ที่เว็ปไซต์จังหวัดขอนแก่น  ตรงแถบสัญลักษณ์  (Banner)  “ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางออนไลน์”  บนหน้าเว็ปไซต์จังหวัดขอนแก่น  หรือร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านทางเว็ปไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่  WWW.ocsc.go.th  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ถึงวันที่  31  ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

♠ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าเข้าร่วมการประชุม(การจัดงานคืนสู่เหย้า) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโนนหันวิทยายน

Joomla templates by Joomlashine