เนื้อหา

โรงเรียนร่วมขบวนห่งานไหม

โรงเรียนโนนหันวิทยายน  ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ฝึกซ้อมนักเรียนร่วมขวนแห่งานไหม  ในวันที่ 29  พฤศจิกายน 2561  ผลการประกวด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

Joomla templates by Joomlashine