เนื้อหา

plc

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนโนนหันวิทยายน

แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน

ภาพกิจกรรม

 

แหล่งเรียนรู้

 

 

 

101ศูนย์อาเซียนศึกษา

ปฏิทินงานวิชาการ 1_2561

 

1ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

ระเบียบ/แนวปฏิบัติฝ่ายวิชาการ

งานวิชาการ     คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา              ดาวน์โหลด
  คู่มือการดำเนินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติงานวิชาการ  ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติงานวัดผล หลักสูตรฯ2551 ดาวน์โหลด
  ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ดาวน์โหลด
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Joomla templates by Joomlashine