แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

สวนผักไฮโดรโปนิกส์

 
สวนผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านนาสีนวล ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  เป็นแหล่งปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน  โดยนายภักดี  จักษุเวส อดีตวิศนกรชาวกรุงเทพฯ เป็นเจ้าของกิจการและได้ทำการออกแบบ วางแผนการปลูกผักประเภทคึ่นช่าย และแตงแคนตาลูป  สร้างรายได้เดือนละหลายแสนบาท  เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน      

 
 

Joomla templates by Joomlashine