กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

กิจกรรมวันพบผู้ปกครอง

18/08/60  นายขุนทอง  ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

20901002_1163261750440293_427814980077899247_o Small.jpg20861633_1163263730440095_5198092114143267723_o Small.jpg20933795_1163262133773588_6223871811004872437_o Small.jpg20861587_1163261657106969_7474157815516717317_o Small.jpg20901533_1163260953773706_2414487752152527381_o Small.jpg20861674_1163264220440046_4955781544586697666_o Small.jpg20861909_1163258507107284_4280689718329355524_o Small.jpg20819742_1163258343773967_6123298013420765685_o Small.jpg20819763_1163261793773622_2762500248471475693_o Small.jpg

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine