กิจกรรม
-พิธีลงนามประกาศเจตนารมย์น้อมนำ
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
-การประชุมปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม
 

   

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หน่วยการเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้งานกราฟิก"
- หน่วยการเรียนรู้ "การประมวลผลคำ" 

 

 

มอบรางวัลการประกวดสรภัญญะ

นายสุเทพ พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันร้องสรภัญญ์อีสาน 

 

17/08/60  นายสุเทพ พงษ์ใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ "การแข่งขันร้องสรภัญญ์อีสาน และการแข่งขันท่องบทอาขยานสร้างสรรค์"ตามโครงการเชิดชูภูมิปํญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันที่โรงเรียนชุมแพศึกษา  ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560

20882085_1162686030497865_5892286471708687739_n Small.jpg20799906_1162685453831256_1661064537297538972_n Small.jpg20840646_1162685420497926_7063810807513382967_n Small.jpg20841728_1162685417164593_3780033744340596786_n Small.jpg20915407_1162685537164581_768894135950684544_n 1 Small.jpg20841789_1162685623831239_1972365184769249602_n Small.jpg20800079_1162686090497859_678869671331125954_n Small.jpg20840751_1162685533831248_3523069810367989479_n Small.jpg20840774_1162685967164538_668969891759710320_n Small.jpg

  แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสร้างชาวนามืออาชีพได้รับการาสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยการประสานงบประมาณของ นายบุรินทร์  ศรีตรัย สจ.จังหวัดขอนแก่น

ห้องเรียนดินไทย ร้านค้าจำหน่ายดอกไม้ดินไทย โดยนักเรียนกลุ่มเพิ่มเวลารู้  ติดตามได้ที่เพจ ห้องเรียนดินไทย

Joomla templates by Joomlashine