โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์

โครงการสวนเกษตรอินทรีย์ เป็นส่วนหนึ่งของการการจัดการศึกษาในระบบตามโครงการ SBMLD โดยมีเป้าหมายในการจัดการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์

 
 

Joomla templates by Joomlashine