ธนาคารโรงเรียน

ธนาคารโรงเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน
ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารออมสิน
จัดตั้งธนาคารโรงเรียนสำหรับครู นักเรียน
และบุคลากร  มีการดำเนินงานโดยจำลอง
รูปแบบเหมือนธนาคารจริง 
โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

 

ภาพการอบรมนักเรียนคณะกรรมการดำเนินงานโดยวิทยากรจากธนาคารออมสิน

Joomla templates by Joomlashine