27/03/61 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทประกันภัย