แหล่งเรียนรู้

 

 

 

ปฏิทินงานวิชาการ 1_2561

 

1ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

ระเบียบ/แนวปฏิบัติฝ่ายวิชาการ

งานวิชาการ     คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา              ดาวน์โหลด
  คู่มือการดำเนินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติงานวิชาการ  ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติงานวัดผล หลักสูตรฯ2551 ดาวน์โหลด
  ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ดาวน์โหลด
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

101ศูนย์อาเซียนศึกษา

1แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

หน่วยงาน แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
เอกสารงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
แบบขออนุมัติโครงการสอน
แบบขออนุมัติเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน
แบบรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
แบบประเมินหลักสูตร  ดาวน์โหลด 

 

Joomla templates by Joomlashine