1ระเบียบ/แนวปฏิบัติ

ระเบียบ/แนวปฏิบัติฝ่ายวิชาการ

งานวิชาการ     คู่มือการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา              ดาวน์โหลด
  คู่มือการดำเนินงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติงานวิชาการ  ดาวน์โหลด
  แนวปฏิบัติงานวัดผล หลักสูตรฯ2551 ดาวน์โหลด
  ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ดาวน์โหลด
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

Joomla templates by Joomlashine