วีดีทัศน์สาธิตการสอน เรื่อง การประดิษฐ์พานบายศรีเทพมงคล (ตัวแมงดา)

วีดีทัศน์สาธิตการสอน เรื่้อง การประดิษฐ์พานบายศรีเทพมงคล (ตัวแมงดา)

<object width="420" height="315"><param name="movie" value="//www.youtube.com/v/_11WZngJL6Y?hl=th_TH&amp;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="//www.youtube.com/v/_11WZngJL6Y?hl=th_TH&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Joomla templates by Joomlashine