05/10/60 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

05/10/60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดอบรมโรงเรียนพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน
อ่านเพิ่มเติม: 05/10/60 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

19/09/60 ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

19/09/60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ
อ่านเพิ่มเติม: 19/09/60 ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

12/08/60 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
อ่านเพิ่มเติม: 12/08/60 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

01/08/60 การอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 1 สิงหาคม 2560  โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายปกครอง โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 
" การอบรมกลุ่มเสี่ยง ค้นหา คัดกรอง และบำบัดยาเสพติดแบบครบวงจร"  ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรม

11/08/60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11/08/60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

อ่านเพิ่มเติม: 11/08/60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 
 

Joomla templates by Joomlashine