15/08/60 กิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย

15/08/60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย

15/08/60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย ให้กับนักเรียนตัวแทนห้องเรียนละ 4 คน ณ ห้องประชุมอินทนิล  โดยนายเจริญชัย  ล่ามสมบัติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี

 
 

Joomla templates by Joomlashine