19/09/60 ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

19/09/60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ

o5.JPGIMG_1598.JPGIMG_1638.JPG

 
 

Joomla templates by Joomlashine