05/10/60 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

05/10/60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน จัดอบรมโรงเรียนพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนโนนหันวิทยายน

 

o5.JPGIMG_1598.JPGIMG_1638.JPG


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.