blog
facebook

ยินดีต้อนรับสู่.....บทเรียนออนไลน์ เรื่อง.....อาหารที่เหมาะสมกับวัย

        บทเรียนออนไลน์ เรื่อง อาหารที่เหมาะสมกับวัย เป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนรายวิชา พ32102  สุขศึกษาและพลศึกษา        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

 1. ข้อใดคือความหมายของอาหาร
ก.สิ่งที่ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ตลอดเวลา
ข.สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย
ค.สิ่งที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงตลอดไป
ง.สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วทำชีวิตของเราสมบูรณ์

2. อาหารหลักที่เรารับประทานมีกี่หมู่
ก. 4 หมู่
ข. 5 หมู่
ค. 6 หมู่
ง. 7 หมู่

3. อาหารหลักหมู่ใดที่่ช่วยเพิ่มพลังงานและความอบอุ่นให้แก่ร่างกายของเรา
ก. ไขมันจากสัตว์และพืช
ข. ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือกมัน
ค. เนื้อสัตว์ ไข่ นม และ ถั่วเมล็ดแห้ง
ง. ผักใบเขียว และผลไม้

4. ขนมหวานชนิดใดที่มีส่วนผสมของสารอาหารโปรตีน
ก. กล้วยเชื่อม
ข. มันนึ่ง
ค. เผือกฉาบ
ง. ถั่วกวน

5. ถ้าต้องการให้สายตามีสุขภาพดีควรรับประทานอาหารชนิดใด

ก. ข้าวมันไก่
ข. ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
ค. ผัดฟักทองใสไข่
ง. ข้าวเหนียว หมู่ปิ้ง

6. ร่างกายของคนเราต้องใช้กำลังในการทำกิจกรรมต่างๆ ควรรับประทานอาหารหลักหมู่
ก. เนื้อสัตว์ ไข่ และถั่ว
ข. ข้าว แป้ง และน้ำตาล
ค. ผักสด และผลไม้
ง. ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต

7. อาหารชนิดใด ที่ช่วยให้ร่างกายของเราขับถ่ายได้สะดวก
ก. ขนมปังปิ้ง
ข. ลูกชิ้นทอด
ค. นมสด
ง. มะละกอสุก

8. อาหารประเภทแกงเขียวหวานไก่ ส่วนใหญ่ในการประกอบอาหารจะมีผักสมุนไพร
ก. ใบโหระพา ใบมะกรูด
ข. ใบสะระแหน่ ใบชะพลู
ค. มะเขือพวง มะพร้าว
ง. ใบกะเพรา พริกชี้ฟ้า

9. โรคท้องเสียที่ไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อมีผักสมุดไทรชนิดใด ที่ช่วยบรรเทาอาการได้
ก. กล้วยดิบ
ข. ตะไคร้
ค. ใบบัวบก
ง. ใบโหระพา

10.เมื่อเรารับประทาน แกงจืด หรือแกงเลียง ที่มีตำลึงเป็นส่วนผสม ร่างกายจะได้รับประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยบรรเทาอาการจุกเสียด แน่นท้อง
ข. ช่วยลดแก๊สในกระเพาะอาหาร
ค. บำรุงสายตา รักษาอาการตาอักเสบ
ง. ให้พลังงาน และความอบอุ่นแก่ร่างกาย

Score =
Correct answers:

 

 

 

      

 

 
 
 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออกแบบและพัฒนาโดย นายศราวุฒิ  หาดไชย  ผู้ช่วยครู   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   โรงเรียนโนนหันวิทยายน