โครงการประกวดโครงงานนักเรียน
จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถในการทำโครงงาน จัดให้การประกวดโครงงานนักเรียนเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือเนกันยายน

READ MORE