ความหมายของซอฟต์แวร์

 

ประเภทของซอฟแวร์  
ซอฟต์แวร์ประยุกต์  
ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์

ซอฟต์แวร์ประยุกต์และการใช้งาน

ประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์


   
 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษา มิได้ใช้แสวงหาผลประโยชน์แต่อย่่างใด หากท่านพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบโดยด่วน
kruaree_@hotmail.com